Origo – Iris Noordzij

Triggerpoint Reset Methode, Sportmassage, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener.

Bezoekadres:

Buorren 30 (dorsphuis de Trijesprong)

9012 DH Raerd, Friesland

06 151 937 52

info@origo-sportmassage.nl

IBAN: NL62KNAB0256513155

KvK: 69431876

FacebookLinkedIn